Zpět na přehled kurzu Daňové právo

Daň ze staveb a jednotek (předmět, poplatník, osvobození od daně)

V tomto videu se budeme věnovat druhé dani, patřící pod daň z nemovitých věcí, a to dani ze staveb…
V tomto videu se budeme věnovat druhé dani, patřící pod daň z nemovitých věcí, a to dani ze staveb a jednotek. Ve videu se dozvíš, co je předmětem a co není předmětem daně, co je to zdanitelná stavba…
Třetí týden / Třetí lekce

Daň z pozemku (kategorie pozemků a výpočet daně)

Máme tři kategorie pozemků, přičemž pro výpočet daně je důležitý základ daně násobený sazbou daně. U každé kategorie se však daň počítá jinak. Ve videu se dozvíš, jaké máme kategorie pozemků a jak se u nich počítá daň (1. zemědělské pozemky – trvalé travní plochy, zahrady, ornice, vinice, orná půda, 2. hospodářské lesy a rybníky pro trvalý a průmyslový chov ryb, 3. ostatní pozemky).
close
 

První týden

Druhý týden

Třetí týden

Čtvrtý týden

Pátý týden

Tvůj přehled kurzu

0%
Máš splněno
0 /  70
Bodů
K získání certifikátu musíš nasbírat 50.4 bodů z 70 možných.
K získání certifikátu je potřeba se zaregistrovat. Jen tak můžeš pokračovat tam, kde jsi skončil, a to na jakémkoliv zařízení.
Vytvoř si účet zdarma

Kurz ti přináší

miniatura instituce
Univerzita Palackého
Právnická fakulta