Práva občana a fungování obce
Jediný online kurz o právech občana obce a účastníka správních řízení vytvořený ve spolupráci s českou univerzitou a právnickou organizací. Pro každého. Zdarma.
Práva občana a fungování obce

Získáš certifikát

Pokud úspěšně dokončíš kurz, získáš certifikát garantovaný univerzitou.

Ověřeno Masarykovou univerzitou

Za správnost kurzu ručí odborníci z Právnické fakulty Masarykovy univerzity a organizace Frank Bold.

35 lekcí, návodné infografiky a několik hodin know-how

Kurz je opravdu pro každého. Nemusíš dělat nic. Práva občana i správní právo vezmeme od základu.

Co se v kurzu naučíš

Máš pocit, že hospodaření a rozhodování na obci je černá skříňka, do které není možné vidět? Myslíš si, že zastupitele a úředníky není možné jakkoliv kontrolovat a postihnout? Nevíš, jak se účastnit rozhodovacích procesů, které se tě týkají? V tomto kurzu získáš právní minimum informovaného občana. Zjistíš, jaká práva máš jako občan v obci, jakým způsobem kontrolovat rozhodování a hospodaření obce, jak se účastnit správních řízení a jak rozpoznat korupci a střet zájmů. Kurzem tě provedou právničky a právník Frank Bold, kteří tě naučí, jak uplatňovat a hájit svá práva.
Restartovat kurz
Restartováním se ti smaže celý postup a také certifikát z tohoto kurzu.

Tvůj přehled kurzu

0%
Máš splněno
0 /  30
Bodů
K získání certifikátu musíš nasbírat 22.5 bodů z 30 možných.
K získání certifikátu je potřeba se zaregistrovat. Jen tak můžeš pokračovat tam, kde jsi skončil, a to na jakémkoliv zařízení.
Vytvoř si účet zdarma

Kurz ti přináší

miniatura instituce
Masarykova univerzita
Právnická fakulta
miniatura instituce
Frank Bold
Nezisková organizace
miniatura instituce
Blíž k sobě
Nadace